معرفی آثار
کتاب «سیره عبادی معصومان علیهم السلام در کتاب های چهاگانه شیعه»؛ تألیف حجت الاسلام علی اکبر ذاکری
کتاب «سیره سیاسی معصومان علیهم السلام در کتاب های چهارگانه شیعه»؛ نوشته حجت الاسلام ذاکری
کتاب «سیره فرهنگی و اجتماعی معصومان علیهم السلام در کتب چهاگانه شیعه»؛ نوشته علی اکبر ذاکری
کتاب «سیره اقتصادی معصومان علیهم السلام در کتب چهارگانه شیعه»؛ تآلیف حجت الاسلام علی اکبر ذاکری
کتاب «سیره نظامی معصومان علیهم السلام در کتب چهارگانه شیعه» تألیف حجت الاسلام علی اکبر ذاکری
کتاب «درآمدی بر سیره معصومان علیهم السلام در کتاب های چهارگانه شیعه» نوشته حجت الاسلام علی اکبر ذاکری
کتاب «زندگی فرهنگی سیاسی شلمغانی»؛ نوشتۀ حجت الاسلام محمدتقی ذاکری
کتاب «سیره معیشتی معصومان علیهم السلام» اثر حجت الاسلام یدالله مقدسی
کتاب «فقر زدایی در سیره معصومان علیهم السلام»؛  حجت الاسلام و المسلمین علی اکبری
کتاب دوجلدی «تاریخ اجتماعی فکری شیعه اثناعشری در هند»؛ ترجمه منصور معتمدی و عبدالحسین بینش
کتاب «اهل بیت علیهم السلام در آثار دانشمندان مسلمان اندلس»؛ حجت الاسلام حمیدرضا مطهری
کتاب «دولت های شیعی در تاریخ» اثر مشترک آقایان دکتر محمدعلی چلونگر و سیدمسعود شاهمرادی
ترجمه کتاب دو جلدی «مذهب شیعه»، اثر دونالدسن؛ ترجمه عباس احمدوند و محمد قزوینی نظم آبادی
کتاب «تصحیح و منبع شناسی کتاب الملهوف؛ با استفاده از 57 نسخه خطی» اثر حجت الاسلام مصطفی صادقی
کتاب «رسول خدا (ص) و مدیریت تنش های مدینه» نوشته دکتر حسین قاضی خانی