سیاست های مالی امام علی علیه السلام؛ محمد حسین علی اکبری

آقای محمد حسین علی اکبری در کتاب سیاست های مالی امام علی علیه السلام به بررسی نوع سیاست و روش های اتخاذ شده از جانب امیرالمومنین علیه السلام در دوران حکومت ایشان می پردازد . در فصل اول این کتاب انواع منابع بیت المال مسلمین برشمرده و توضیحاتی در مورد هرکدام داده می شود . فصل سوم مقایسه تطبیقی بین دیدگاه  حضرت علی علیه السلام ، پیامبر و خلفا درباره بیت المال انجام داده  و تفاوت نگرش ها در این خصوص را مورد بررسی قرار می دهد . فصل سوم با عنوان سیاست ها  و راهکارهای گردآوری اموال  به نحوه تامین مالی بیت مال  و افراد منصوب شده برای تحقق این کاررا در عصر حکومت امیرالمومنین علیه السلام مورد بحث و بررسی قرار می دهد . فصول چهارم و پنجم نیز به پاسداری از بیت المال و نحوه مصرف آن در حکومت حضرت علی علیه السلام می پردازد .
منبع:
كلمات كليدي : سیاست های مالی , امام علی (ع) , علی اکبری , پژوهشکده تاریخ

تاریخ خبر: 1394/8/21 پنجشنبه
تعداد بازدید کل: 2115 تعداد بازدید امروز: 1
 
امتیاز دهی