مقالات مقالات حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر ذاکر خمی از میان اعضا هیات علمی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت علیهم السلام ، حجت الاسلام و المسلمین ذاکرخمی بیشترین تعداد مقالات منتشر شده را دارا می باشند .

الف) علمی پژوهشی

سیره امیر المؤمنین در اشراف اطلاعاتی و کشف توطئه های دشمن، (چکیده مقاله چاپ شده) ، همایش فقه اطلاعاتی، قم 1394ش. (چاپ شده در مجله سیاست متعالیه انجمن حوزه شماره 18 پائیز 1396).

ب) تخصصی و ترویجی

1. آسیب شناسی کارکرد علما در مشروطه : مجله حوزه شماره 117و118،صفحات: 83، تاریخ انتشار: ماه 5-8: 1382.این مقاله در کتاب «روحانیت و مشروطیت»، از کتاب های مجله حوزه نیز چاپ شده است.

2.* آیات الاحکام در آثار شهید مصطفی خمینی: مجله حوزه شماره 81و82 ،صفحات:40 ، تاریخ انتشار:ماه 5-8: 1376. به مناسبت کنگره آقا مصطفی.

3. ارتباط با امام زمان (عج) در عصر غیبت : مجله حوزه شماره 70و71 ، صفحات: 68، تاریخ انتشار: ماه 7-10: 1374. این مقاله در کتاب « چشم به راه مهدی » نیز چاپ شده است.   

4. اسلام در برخورد با ثروتهای باد آورده : مجله حوزه شماره 84 ، صفحات:62 ، تاریخ انتشار: ماه 11و12: 1376.   

5. اصلاح اداری در حکومت علوی : مجله حوزه شماره 2-101، صفحات: 45،  تاریخ انتشار: ماه 9-12: 1379.         

6. اعلمیت و مرجعیت : مجله حوزه شماره 56-57 ، صفحات:47 ، تاریخ انتشار: ماه 3-6: 1372.  ترجمه این مقاله به عربی در کتاب « آراء فی المرجعیة الشیعیه» چاپ بیروت ، دار الروضه ، 1415، با عنوان «المرجعیه و الشروط الاعلمیه » منتشر شده است.

7. اخباریگری پیدایش و پیامدها : مجله حوزه شماره 89و90 ، صفحات:55 ،  تاریخ انتشار: ماه 9-12: 1377.   

8-* بایستگی ترمیم در حوزه : مجله حوزه شماره 72 ، صفحات: 28،   تاریخ انتشار: ماه 11و12: 1374. این مقاله در کتاب «گذشته ، حال و آینده حوزه در نگاه رهبری » چاپ شده است.  

9. بایستگی خرافه پیرایی از روایات و اخبار  : مجله حوزه , شماره 151, صفحات:41 ، تاریخ انتشار:  بهار 1388.   

10. بایستگیهای دستیابی به سیره صحیح   : مجله حوزه شماره 78 ، صفحات: 42،  تاریخ انتشار: ماه 11و12: 1375.   

11.بینه و ثبوت هلال ، مجله فقه ، شماره 2، صفحات:57 ، تاریخ انتشار: زمستان 1372.

12. پرسشگری و پاسخگویی در سیره نبوی : مجله حوزه شماره 138 ، صفحات: 48، تاریخ انتشار: بهمن و اسفند  1385.

13. *تجزی در اجتهاد از دیدگاه محقق اردبیلی (ره)  : مجله فقه ، شماره 9، صفحات: 41،تاریخ انتشار: پائیز 1375. به مناسبت کنگره محقق اردبیلی.  

14. تصحیح و گزارشی از رساله استحباب السوره شیخ بهائی (ره)  : مجله فقه ، شماره 19و20، صفحات: 25، تاریخ انتشار: بهار 1378.   

15.* جدول زمنی بحیاة السید جمال الدین الافغانی، زبان : عربی  : رسالة التقریب , شماره 14، تاریخ انتشار:شوال 1417. صفحات: 19. به مناسبت کنگره سید جمال اسفند 1375.

16. تهاجم نو با شبهه کهنه علیه تشیع یا افسانه عبد الله بن سباء : مجله حوزه ، شماره 88 ، صفحات:83 ، تاریخ انتشار: ماه 8-9: 1377.  

17. جنگ ایران و روس و نقش علما : مجله حوزه ، شماره 8-107 ، صفحات:60 ، تاریخ انتشار: ماه 9-12: 1380. به مناسبت کنگره نراقی ها.  

18. حضور زنان در نهضت پانزده خرداد  : مجله پیام زن , شماره 207, تاریخ انتشار: خرداد 1388.       

19. دوره های سیره نگاری در حوزه های شیعه : مجله حوزه شماره 139- 140 ، صفحات:64 ،  تاریخ انتشار : فروردین تا تیر1386.

20. دیدگاههای فقهی شهید صدر (ره)  : مجله حوزه،  شماره 79-80 ، صفحات:39 ، تاریخ انتشار: ماه 1-4: 1376. این مقاله در مجله نصوص مختاره عربی شماره 27 تابستان 2012ق 1433 با عنوان «الاراء الفقهیه للشهید صدر استکشافی للمدرسة الاجتهادیة الجدیده» منتشر شده است.  

21. دین وآزادی از دیدگاه شهید مطهری : حوزه، ش97 ، صفحات:33 ، تاریخ انتشار:1-2: 1379، و کتاب طلایه دارصبح.   

22. رسالت حوزه در روشن گری حماسه کربلا:مجله حوزه، شماره4-113، صفحات:122 ،  تاریخ انتشار:ماه 8-12: 1381.   

23. رفتار شناسی آیت الله حائری : مجله حوزه شماره 126، صفحات:55 ، تاریخ انتشار: ماه 11و 12 / 1383.   

24 روشنگران کربلا و مخاطبان معاصر : پگاه حوزه شماره 270 ، تاریخ انتشار : ماه محرم 1421 دی 1388 . 

25. رویارویی علما و روشنفکران غرب زده در مشروط  : مجله حوزه ، شماره 76و77 ، صفحات:45 ،  تاریخ انتشار: ماه 7-10: 1375. این مقاله در کتاب «علامه نائینی » چاپ شده است.  

26. سالشمار زندگانی سید جمال الدین اسد آبادی : مجله حوزه شماره 59 – 60 ، صفحات: 271، تاریخ انتشار : ماه 9 – 12 1372. این مقاله در کتاب «سید جمال جمال حوزه ها » چاپ شده است.

27. سالشمار زندگی امام خمینی (ه) (1) ، مجله حوزه ، شماره 94و95 ، صفحات: 66، تاریخ انتشار: مهر-دی /1378.

28. سالشمار زندگی امام خمینی (ه) (2) ، مجله حوزه ، شماره, 96 ، صفحات: 43، تاریخ انتشار: بهمن-اسفند/1378.

29. سالشمار زندگی امام خمینی (ه) (3) ، مجله حوزه ، شماره و 98 ، صفحات:80 ،  تاریخ انتشار: خرداد-تير/1379.  

30. سکینه بانوی ادب و شجاعت : مجله پیام زن , شماره 204 , صفحات: 6،  تاریخ انتشار: اسفند 1387 . این مقاله در برخی سایت ها به انگلیسی منتشر شده است.     

31.  عاشورا و روشنگران عاشورایی  : پگاه حوزه شماره 269 ، تاریخ انتشار: محرم 1421 آذر 1388.     

32. عالمان اسوه در نگاه امام خمينی (1) ،مجله حوزه49 ، صفحات:23 ،  تاریخ انتشار: فروردين 1371.

33. عالمان اسوه در نگاه امام خمينی (2) ،مجله حوزه شماره 65، صفحات:20 ،  تاریخ انتشار: آذر 1373.

34. عالمان اسوه در نگاه امام خمينی (3) ، مجله حوزه شماره 66، صفحات: 34،  تاریخ انتشار: خرداد-1374.

35. * غلات از دیدگاه شیخ مفید (ره)*: مجله حوزه شماره 54، صفحات: 64، تاریخ انتشار: ماه 11و12: 1371. به مناسبت کنگره شیخ مفید.

36.عدالت قضایی در سیره نبوی: روزنامه قدس , تاریخ انتشار: 10 تیر 1385 سال رسول اعظم (ص)، صفحات:5.       

37. علم اخلاق در حوزه  : مجله حوزه،  شماره 68و69 ، صفحات: 47،  تاریخ انتشار: 3-6: 1374.

38. غدیر، روز آغاز ولایت و خلافت علی (ع)  : پیام زن شماره 189، تاریخ انتشار:ذی حجه 1386 .

39. فرهنگ موضوعی اخلاق در قرآن ، مجله حوزه،  شماره 68-69 (تهيه شده به صورت گروهي) ، صفحات:70 ،  تاریخ انتشار: ماه 3-6: 1374.  

40. کارآیی علوم در حوزه  : مجله حوزه شماره 63-64 ، صفحات: 58،  تاریخ انتشار :  مرداد/آبان/1373 .

41. کاوشی در قواعد فقهی، معرفی القواعد و الفوائد شهید اول (ره)  : پیش شماره مجله فقه ، تاریخ انتشار: زمستان 1372، صفحات: 30،  چاپ مجدد در«شناختنامه شهید اول » ج اول. چاپ کنگره شهیدین، آبان 1388.  

42. گستره نقد و ویژگی های آن در مجله حوزه : مجله حوزه شماره 133 ، صفحات: 43،  تاریخ انتشار :ماه  1-2 :1385.

43. * گفتگو های علمی در عصر صفوی : مجله حوزه شماره 89 و90 ، صفحات:43 ،  تاریخ انتشار: ماه 9-12: 1377 , این مقاله در کنگره خوانساریها در قم قرائت شد،    

44. لزوم گردآوری وجوه شرعی : مجله فقه،  شماره 3، صفحات:21 ، انتشار:  بهار 1374.   

45. ماریه همسر پیامبر(ص) مادر ابراهیم  : مجله پیام زن , شماره 197, تاریخ انتشار: مرداد 1387.       

46. معرفی دو اثر در اخبار ساختگی ( الاخبار الدخیله)  : مجله حوزه , شماره 151 صفحات: 93, تاریخ انتشار: بهار 1388 .  

47. معرفی دو اثر در اخبار ساختگی ( اخبار ساختگی هاشم معروف ) ، مجله حوزه شماره 153- 154، صفحات: 32، تاریخ انتشار : زمستان 1388 .

48. معرفی سلسه موضوعات فقه سلف (ابراهیم نخعی) ، محمد رواس قلعه جی : مجله فقه،  شماره 17 و 18، صفحات: 33،  تاریخ انتشار: زمستان 1377.       

49. معرفی کتاب الجمل شیخ مفید : مجله حوزه،  شماره 62، صفحات:4 ،   تاریخ انتشار: خرداد/1373 .

50. مقام ابراهیم و نقش آن در طواف و نماز*  : مجله میقات، شماره 23، صفحات:25 ،  تاریخ انتشار: بهار 1377.   

51. موقعیت علمی و مبارزاتی سکینه دختر امام حسین (ع)  : مجله پیام زن , شماره 209 , مرداد 1388.   

52. میرزا کوچک و رابطه با شوروی* : حوزه111- 112، صفحات: 107، تاریخ انتشار  : مرداد- آبان 1381 . در برخی سایت های مشهور بارگزاری شده است.

53.*نادرستی انتساب حدیقة الشیعه به اردبیلی : مجله حوزه شماه 75 ، صفحات:70 ،  تاریخ انتشار :ماه 5و 6 : 1375. به مناسبت کنگره محقق اردبیلی که در قم و اردبیل بر گزار شد. این مقاله در برخی سایت ها بارگزاری شده است.

54. * نراقی ( ملا احمد ) در جنگ ایران و روس ، مجله حوزه ، شماره 111- 112، صفحات:21 ،  تاریخ انتشار: ماه 9-12/ 1380 . به مناسبت کنگره نراقیها که در قم و کاشان بر گزار شد.

55. نقد معیار و ویژگی های آن در آثار شهید مطهری : حوزه117 - 118 ، صفحات:62 ،  تاریخ انتشار: ماه 3-4 / 1383.

56. نقش تاریخ در علم رجال : مجله فقه شماره 13 ، صفحات:13 ، تاریخ انتشار : پائیز 1376.

57. *نگاهی به جهان گردی در تمدن اسلامی   :مجله  فقه شماره 14، تاریخ انتشار :زمستان1376، صفحات: 55. به مناسبت همایش جهانی گردی که در کیش بر گزار شد. این مقاله در کتاب«جهانگردی در فقه و تمدن اسلامی» چاپ شده است.   

58. هجرت و افول تمدنها در قرآن : مجله حوزه، شماره 105 – 106 ، صفحات:70 ، تاریخ انتشار: آذر-اسفند1380 .  این مقاله به عربی منتشر شده است «هجرة وأفول الحضارات فی القرآن - علی أكبر ذاكری *    (روضة المبلغين ) شبکة المبر  (و شبکه عاشوراء بالعربیه)

59. ولایت فقیه و اعلمیت : مجله حوزه شماره 85-86 ، صفحات:67،  تاریخ انتشار :  فروردين-تير1377 .

60. تکفیر در جهان اسلام : مجله حوزه شماره های 155- 156 ، صفحات: 40، تاریخ انتشار: فصل بهار و تابستان 1389.

61. سبّ و لعن در قرآن : مجله حوزه شماره 157 ، صفحات: 33، تاریخ انتشار: فصل پائیز 1389.

62و 63. امام على و ايرانيان: دولت كريمه و رفتار كريمانه : مجله پگاه حوزه شماره های 308و 309 رمضان 1390، صفحات: 9.

64. افسانه زبیری ها ( خاندان زبیر پایه گذار افسانۀ ابن سبا): مجله پگاه حوزه شماره 300، صفحات: 5،  27/ 1/ 1390.

65. اولین انتخاب و آخرین تلاش ها برای تعیین مجتهدان ناظر بر مجلس مشروطیت : مجله حوزه شماره 161، صفحات:52 ، پائیز 1390.

66 . امام حسین (ع) و چرائی انتخاب کوفه : پگاه حوزه شماره 296 ، صفحات: 6، شنبه 9/11/ 1389 .

67. حوزه و عزت در سایه سار ولایت : پگاه حوزه شماره 67 ویژه حوزه های دینی ، صفحات: 3،  مهر 1389.

68. ولایت زنان: مجله حوزه شماره 163- 164، ویژه حوزه و مسائل زنان، صفحات: 77،  بهار و تابستان 1391.

69. تحقیق و بررسی حدیث مشهور لن یفلح قوم ولوا امرهم إمراة* : مجله حوزه ، شماره 163- 164، صفحات: 54،  ویژه حوزه و مسائل زنان ، بهار و تابستان 1391.

70. تقلید اعلم بر اساس تخصص در فقه در نگاه صاحب عروه : مجله حوزه پائیز و زمستان 1391. صفحات:31 ، ویژه نامه صاحب عروة الوثقی محمد کاظم طباطبائی. (به مناسبت همایش صاحب عروه ، 24/ 12/ 1391 قم)

71. بررگی زرین از تاریخ معاصر،  (مجله حوزه ش 168-169)، 20 صفحه، تابستان  و پائیز 1392.

72. امیر المؤمنین اسوه امام خمینی در حقوق شهروندی، مجله حوزه ، شماره 171، صفحات: 33،  بهار 1393 .

73. شیوه حکومت امام علی (ع)؛ آبادانی مملکت و حقوق مردم (جایگاه مردم در عهد نامه مالک اشتر)، روزنامه جام جم، سه شنبه 16 تیر 1394.

74. سبگ زندگی معصومان (مجله حوزه ش175)، قم1395

-مقالاتی که با علامت *مشخص شده است به مناسبت بر گزاری همایش و کنگره ها بوده و در واقع برای آنها نوشته شده است که اکثرا به صورت ویژه نامه منتشر شده است.

مقالات دانشنامه ها

1. جزیره خضراء  : دانشنامه جهان اسلام، جلد 10, صفحات: یک و نیم، تاریخ انتشار: تهران 1383.   

2. حوزه علمیه قم ، دوران معاصر : دانشنامه جهان اسلام ، ج 14 از ص 359- 371، تاریخ انتشار 1389.

این مقاله در کتاب «ساختار حوزه های علمیه » در سال 1390 توسط نشر مرجع منتشر شده است. در کتاب قم پژوهشی جلد سوم نیز منتشر شده است.

3. فاطمه (ع)در کنار امام علی(ع)، ( دانشنامه فاطمی ج1، ص 152- 164)، 13 صفحه، 1393.

4-6. جنگ های امام علی (ع)(جنگ جمل ، صفین و نهروان) (دانشنامه نهج البلاغه ، آموزش و پرورش و بنیاد نهج البلاغه) ، نشر مدرسه، تهران1394.

مجموعه مقالات

1. کتاب عبید الله بن ابی رافع : کتاب«شکوه فقاهت », یادمان آیت الله بروجردی ، تاریخ انتشار : 1379 ، صفحات: 17، بوستان کتاب قم. 

2. تشریع و شیوه گرد آوری زکات : کتاب «مؤسس حوزه », یادمان آیت الله حائری ، صفحات: 25، تاریح انتشار: 1383 , بوستان کتاب قم.    

3. عدالت در اندیشه و سیره امیر المؤمنین(ع) *: کتاب «اندیشه سیاسی در گفتمان علوی» , تهيه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي، بوستان کتاب قم ، صفحات: 38،  تاریخ انتشار: 1384.

4. صلح امام حسن(ع) تلاشی برای حفظ ارزشها، ره توشه رمضان، شماره116، انتشار 1392، صفحات: 20،  دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم.

5. مقام ابراهیم و نقش آن در طواف و نماز*  : مجله میقات، شماره 23، صفحات:25 ،  تاریخ انتشار: بهار 1377. این مقاله در مجموعه مقالاتی فقهی توسط سازمان حج در سال 1394 منتشر شده است.   
 
امتیاز دهی
 
 


پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 664
 
logo-samandehi

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده تاریخ و سبره اهل بیت (علیه السلام)
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1305
ایمیل: history@isca.ac.ir

نقشه
ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پ‍ژوهشكده تاريخ و سيره اهل بيت عليه‌السلام-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
مجری سایت : شرکت سیگما