سید قاسم رزاقی موسوی
1391/6/18 شنبه عضو هیأت علمی  سیدقاسم رزاقی موسوی
محل كار  پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
سمت  هیأت علمی
نشاني  پردیسان، بلوار دانشگاه، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع)
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
 دیپلم رشته علوم تجربی1370 کارشناسی ارشد الهیات ومعارف اسلامی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) 1379  کارشناسی ارشد تاریخ اسلام موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) 1385 سطح 4 حوزه علمیه در سال1392
 
مهارت ها 
تاریخ تشیع

بسم الله الرحمن الرحیم
مشخصات علمی پژوهشی
نام ونام خانوادگی : سیدقاسم رزاقی موسوی     نام پدر: سید مجتبی    تاریخ تولد:1352        
ملیت: ایرانی   
تحصیلات حوزوی:
•    شروع دروس حوزوی 1370
•    اتمام  سطح(پایه ده)1377 
•    اشتغال به خارج فقه و اصول ازسال 1378
•    سطح 4 حوزه علمیه در سال1392
تحصیلات کلاسیک:
•    دیپلم رشته علوم تجربی1370
•    کارشناسی ارشد الهیات ومعارف اسلامی موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) 1379
•    کارشناسی ارشد تاریخ اسلام موسسه آموزشی وپژوهشی امام خمینی (ره) 1385
گرایش تخصصی: 
•    تاریخ تشیع
•    خاورشناسان و مطالعات شیعی در غرب 
شغل رسمی:
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی- مدیر گروه تاریخ تشیع
سابقه علمی اجرائی:
- مدیر گروه تاریخ تشیع پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت(ع) پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - از خرداد 1393 تا 1400
- مدیر گروه تاریخ مرکز تدوین متون درسی حوزه علمیه قم - از اسفند 1387
- رئیس اداره منابع انسانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی (20ماه) - از مهر 95 تا اردیبهشت 97
- رئیس دفتر فرهنگ اسلامی دانشگاه آزاداسلامی واحد بروجرد - 1382-1380
- دبیر تربیتی گروه تاریخ مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) – جامعه المصطفی العالمیه - از مهر 1388 تا مهر 1393
- استاد همکار گروه تاریخ مجتمع آموزشی امام خمینی(ره) – جامعه المصطفی العالمیه - از مهر 1388 تا مهر 1393
- کارشناس و محقق مرکز پژوهشهای اسلامی صدا و سیما - 1379-1378
- عضو پیوسته انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم - از سال 1382 تا کنون
- دبیر انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم - 1384-1383
- عضو هیات مدیره انجمن تاریخ پژوهان (سه دوره به مدت 6 سال) - 86-84 و 92-88
- بازرس انجمن تاریخ پژوهان (یک دوره) - 1388-1386
- عضو شورای سیاست گذاری اولین همایش تشیع و خاورشناسان - همایش اول اسفند 1385
- عضو شورای سیاست گذاری دومین همایش تشیع و خاورشناسان - همایش دوم آذر 1387
- دبیراجرائی اولین همایش تشیع و خاورشناسان - همایش اول اسفند 1385
- دبیراجرائی دومین همایش تشیع و خاورشناسان - همایش دوم آذر 1387
- کارشناس آموزش مؤسسه آموزش‌های کوتاه مدت و کاربردی - 1386-1383
- کارشناس طرح«نقش اجتهاد در نظریه پردازی درعلوم انسانی» در معاونت پژوهش حوزه علمیه قم - از اسفند 1386-1388
- کارشناس واحد نشست‌ها و کرسی‌های علمی معاونت پژوهش حوزه - از اسفند 1386 تا 1387
- دبیر آموزشی و پژوهشی گروه‌های علمی مؤسسه آموزش‌های کوتاه مدت و کاربردی - 1387 به مدت 6 ماه
- کارشناس «طرح جریان شناسی اهل سنت در جهان عرب» - 1387 به مدت یکسال
- مدیر اجرائی طرح ممیزی دانش تاریخ در انجمن تاریخ پژوهان (زیر نظر معاونت علمی و فرهنگی دفتر ریاست جمهوری) - از دی 1388 به مدت یکسال
- کارشناس واحد کرسی‌های نظریه پردازی معاونت پژوهش حوزه علمیه - از اردیبهشت 87 تا اسفند 89
- طرح پژوهشی « نقش اجتهاد در نظریه پردازی درعلوم اسلامی» و «آسیب شناسی دروس خارج حوزه»(تحلیل مصاحبه با علما و اندیشمندان حوزه) معاونت پژوهش حوزه علمیه - سال 1389
- کارگاه کاربرد اینترنت و نرم افزارها درتحقیق تاریخی - آذر 1388
- شرکت درکارگاه مدیریت اطلاعات - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی - زمستان 1390
- شرکت در کارگاه آشنایی با نرم افزارهای تاریخی -  انجمن تاریخ پژوهان حوزه - 18-3-91
- کارگاه آشنایی با نرم افزارهای اسلامی و کاربرد آنها در پژوهش‌های تاریخی - 91/3/18
- کارگاه آموزشی آشنایی با مقالات (ISI) - 1392/6/9
- شرکت در کارگاه «مبادی الفقه المقارن و ضوابطه علی المذاهب الخمسه» - شهریور 1393
- کارگاه نقد اندیشه‌های سلفیه و موده آل البیت علیهم السلام - فروردین 1394
- کارگاه شیوه نگارش مقالات دائره المعارف - آبان 94
- کارگاه شیوه نگارش مقالات دائره المعارف (ویژه مقالات چهارده معصوم) - بهمن 94
- بررسی، ارزیابی و هدایت پژوهشی دانشجویان مقطع  دکتری و تدوین مقاله - مجتمع عالی امام خمینی(ره) - 94
- مدرس در کارگاه «نقد وبررسی تاریخنگاری تشیع» - 1394
- کارگاه روش تحقیق در سیره معصومان - اردیبهشت 95
- کارگاه آشنایی با پایگاه‌های اطلاع رسانی - مهندس میرعرب - آبان 96
- کارگاه آشنایی باشبکه‌های - مهندس متین فر - آذر 96
- کارگاه شناسایی منابع دعایی و چگونگی بهره برداری در پژوهش‌های تاریخی - آذر 96
- کارگاه ... - استاد احمد پاکتچی - آذر 96
- کارگاه ضوابط مقالات دائره المعارفی - استاد هادی عالم زاده و دکتر ... - آذر 96
- آشنایی با امکانات پژوهشی نرم افزار پژوهان - آبان 98
- آشنایی با امکانات پژوهشی کلود(clod) - آذر 98

سابقه علمی وپزوهشی:
تدریس:
- تاریخ تشیع (مقطع کارشناسی ارشد) - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - 1387+1390
- تاریخ وسیره پیامبر وائمه(ع) 1 و 2 - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - 1389-1387
- تاریخ اسلام - مؤسسه آموزش‌های کوتاه مدت و کاربردی - 1390-1387
- تاریخ تشیع 2 - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - 1393-1382
- تاریخ ائمه علیهم السلام - سفیران هدایت حوزه علمیه قم - 1386-1385
- تاریخنگاری در اسلام - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - 1389-1387
- شیعه در نگاه دیگران - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - 1390 و 1386
- اندیشه اسلامی 1 و 2 - دانشگاه پیام نور واحد بهشر - نیمسال اول 1386
- تفسیر موضوعی قرآن - دانشگاه پیام نور واحد بهشر - نیمسال اول 1386
- روخوانی قرآن - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد - نیمسال اول 1380
- معارف اسلامی 1 و 2 - دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد - 1383-1379
- تاریخ تشیع 3 (رشته شیعه شناسی) - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - 1388-1385
- تاریخ صفویه - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 89-88
- سیره ائمه علیهم السلام - مؤسسه آموزش‌های کوتاه مدت - نیمسال دوم 90-89
- تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی - مدرسه عالی فقه و معارف اسلامی - نیمسال اول 91-90
- مطالعات اسلامی در غرب - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 91-90
- تاریخ اسلام 1(تخصصی) - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 91-90
- جهان در عصر بعثت - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 91-90
- تاریخ تشیع 3 - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 91-90
- تاریخ تشیع 2 - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 91-90
- مطالعات اسلامی در غرب - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 91-90
- تاریخ تشیع(مقطع ارشد) - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 91-90
- تاریخ تشیع 3 - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال دوم 91-90
- تاریخ تشیع 2 (رشته شیعه شناسی) - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال دوم 91-90
- امامان شیعه درنگاه غیرشیعیان (ارشد) - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال دوم 91-90
- تاریخ اسلام و مستشرقان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام - نیمسال دوم 91-90
- تشیع و مستشرقان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام - نیمسال اول 92-91
- اهل بیت در آثار خاورشناسان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام - نیمسال اول 92-91
- تاریخ اهلبیت 3 (امام سجاد، امام باقروامام صادق علیهم السلام) ارشد - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 92-91
- تشیع و مستشرقان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام - نیمسال اول 93-92
- اهل بیت در آثار خاورشناسان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام - نیمسال اول 93-92
- تشیع و مستشرقان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام - نیمسال اول 94-93
- اهل بیت در آثار خاورشناسان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام - نیمسال اول 94-93
- تشیع و مستشرقان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام - نیمسال دوم 94-93
- اهل بیت در آثار خاورشناسان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام - نیمسال دوم 94-93
- شیعه در جهان معاصر- دکتری - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 95-94
- نقد آثار خاورشناسان- دکتری - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال دوم 95-94
- اهل بیت در آثار خاورشناسان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام - نیمسال اول 96-95
- مطالعات اسلامی در غرب - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 96-95
- نقش تمدن اسلامی د رغرب و آثار خاورشناسان - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 96-95
- اهل بیت در آثار خاورشناسان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام - نیمسال دوم 96-95
- مطالعات اسلامی در غرب - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال دوم 96-95
- امامان شیعه درنگاه غیرشیعیان-ارشد - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال دوم 96-95
- تاریخ مطالعات اسلامی در غرب - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 96-95
- اهل بیت در آثار خاورشناسان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام - نیمسال دوم 97-96
- تاریخ نگاری در اسلام - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال دوم 97-96
- تاریخ مطالعات اسلامی در غرب - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال اول 98-97
- تاریخ تشیع در آثار مستشرقان - دانشگاه مجازی موسسه امام خمینی(ره) - نیمسال اول 98-97
- تاریخ اسلام و مستشرقان - موسسه آموزش عالی معصومیه - نیمسال اول 98-97
- تاریخ مطالعات اسلامی در غرب - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال دوم 98-97
- اهل بیت در آثار خاورشناسان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام - نیمسال دوم 98-97
- اهل بیت در آثار خاورشناسان - موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضاعلیه السلام و دفتر تبلیغات اسلام شبعه خوزسنان - نیمسال اول 99-98
- ائمه در نگاه اندیشمندان دیگران - موسسه آموزشی بنت الهدی(جامعه المصطفی) - نیمسال دوم 99-98
- تشیع در آثار خاورشناسان - دانشکده مجازی موسسه امام خمینی(ره) - نیمسال اول 1400-99
- تشیع در آثار خاورشناسان - مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) - نیمسال دوم 1400-99
تالیف:
- مدارا با مخالف و مبارزه با معاند در سیره نبوی - نشریه معرفت شماره 86 بهمن 1383
- بازخوانی دیدگاه مونتگمری وات درباره پیامبر اسلام - تاریخ درآیینه پژوهش ش11 پائیز 1385
- نقد مقاله امام هادی علیه السلام درکتاب «تصویر امامان شیعه در دائر المعارف اسلام» - موسسه شیعه شناسی 1385
- «شرق شناسی و مستشرقان» - نامه تاریخ پژوهان شماره 17 - 1388
- مقاله «ابی بن کعب» - دائره المعارف حرمین شریفین ج1 - 1389
- مراجع تقلید گذشته، حال و آینده، نقد مقاله اکبر گنجی - سایت برهان- مقالات تاریخی 25-8-90
- نهال تشیع توسط چه کسی غرس شد؟ - سایت شبستان- فرهنگ و معارف 3-3-91
- عقیله بنی هاشم زندگی پس ازعاشورا را چگونه گذراند؟ - سایت شبستان- فرهنگ و معارف 17-3-91
- ترجمه و نقد مقاله «تشیع در دوره بنی امیه» مونتگمری وات - فصلنانه تاریخ اسلام شماره 48 - 1391
- مقاله مطالعات شیعی در غرب انگلیسی زبان قبل از انقلاب اسلامی ایران - نشریه رهنمون - در نوبت چاپ 1391
- انقلاب اسلامی ایران و مطالعات شیعی درغرب انگلیسی-زبان - ویژه نامه تاریخ پژوهی ش53 - 1391
- نگرشی بر زندگانی حضرت خدیجه - ره توشه راهیان نور (رمضان 1434) 1392
- امام کاظم(ع) در آثار خاورشناسان - فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام ش53 و مجموعه مقالات همایش«سیره و زمانه امام کاظم(ع)» 1392
- نهضت امام باقر(ع)؛ مبارزه با جاهليت اموی، اصلاح جريانات‌ شيعی - خبرگزاری ایکنا 21-7-92
- اقدامات اجتماعی و سیاسی امام باقر(ع) و مشکلات درون شیعی ا - خبرگزاری شبستان 21-7-92
- قیام امام باقرعلیه السلام برای بقای اسلام با شمشیر عقل و اندیشه - خبرگزاری قدس آنلاین 21-7-92
- پالایش افکار راهبرد مبارزاتی در جبهه جعفری بود - خبرگزاری قدس انلاین 20-10-92
- خاورشناسان و جایگاه اجتماعی و سیاسی امام حسن علیه السلام - مجموعه مقالات همایش« سبط النبی» 1393
- چالش‌های اندیشه‌ای و اقتصادی شیعیان درعصرامام باقر علیه-السلام - فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ اسلام - تابستان 1393
- پیامدها و بازتاب‌های شیعه پژوهی در مطالعات شرق شناسی معاصر - دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ جهان اسلام - شماره 3 بهار و تابستان 1393
- جایگاه سیاسی شیعیان در افغانستان معاصر با تأکید بر آسیب‌های آن - فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تاریخ - پاییز 94
- نقش و جایگاه شیعیان در جریان اصلاح گرایی در افغانستان معاصر - فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تاریخ - پاییز 96
- تحولات شیعه پژوهی غربیان پس از انقلاب اسلامی ایران، زمینه‌ها و عوامل - دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تاریخ جهان اسلام - بهار وتابستان 96
- جریان‌های فکری شیعه در عصر امام هادی علیه السلام - همایش سیره و زمانه امام هادی (ع) - مجموعه مقالات همایش آذر 96
- اوضاع اجتماعی شیعیان در عصر امام هادی علیه السلام - همایش سیره و زمانه امام هادی (ع) - مجموعه مقالات همایش آذر 96
- معنویت در سیره امام علی(ع) و بازکاوی آن در آثار خاورشناسان - همایش بین المللی امام علی الگوی معنویت و عدالت 1397
- مهاجرت به ایران و هنجارهای ازدواج در جامعه شیعیان افغانستان - فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش نامه تاریخ 1398
- تاریخ نگری و شیوه تاریخ نگاری علامه جعفر مرتضی عاملی - نشریه آیینه پژوهش 1398
- احیاء مذهب شیعه و جایگاه آن درنظام‌های حکومتی افغانستان - مطالعات تاریخ جهان اسلام 1399
- جریان شناسی علمی شیعیان عصر امام باقر علیه السلام - نشریه تاریخ اسلام 1399
- جریان‌های فکری شیعه در عصر امام حسن عسکری(ع) و مواجهه آن حضرت - همایش سیره و زمانه امام حسن عسکری(ع) - دبیرخانه همایش
- حیات اجتماعی امامیه در عصر امام حسن عسکری(ع) - همایش سیره و زمانه امام حسن عسکری(ع) - دبیرخانه همایش
مقالات و آثار آماده نشر:
- کتاب شیعه در دور بنی امیه (پژوهشگاه امام صادق علیه السلام) - در دست نشر
- کتاب تشیع در دوره امام باقر علیه السلام - در دست نشر
- اثناعشریه و فرقه‌های آن در دائره المعارف اسلام(Ei2) - اصلاحات ناظر
- دگرگونی  اقدامات شیعه پژوهی غربیان، بررسی نمونه‌ها و آمارها - در حال ارزیابی
- جریان شناسی اجتماعی شیعیان درعصر امام باقر علیه السلام - در حال ارزیابی
- جریان شناسی اجتماعی امامیه درعصر امام حسن عسکری علیه السلام - در حال ارزیابی
- مقتل نگاری اصحاب شیعی امام صادق علیه السلام - در حال ارزیابی
- آثار و پیامدهای مرجعیت علمی امام باقرع نزد اهل سنت - در حال ارزیابی
- «منبع شناسی تاریخ ائمه علیهم السلام» - آماده برای ارسال
- «جریان شناسی اهل سنت» (روشنفکران معاصر) - آماده برای ارسال
- « سیره ائمه علیهم السلام و مدیریت» - آماده برای ارسال
- مقاله «آسیب شناسی مطالعات شیعی درغرب انگلیسی زبان» - آماده برای ارسال
- تاریخ نگار اصحاب شیعی امام صادق علیه السلام - آماده برای ارسال
- رهیافت‌های نظری دین و کارکردهای عملی آن در زندگی اجتماعی - آماده برای ارسال
- نظرگاه اندیشه دین اسلام درباره کار و تولید و مقایسه آن با فرهنگ لیبرال غربی - آماده برای ارسال
- اصحاب تاریخ ساز ائمه علیهم السلام 1) «حجربن عدی» 2)«سلیمان بن صردخزاعی» در حال تدوین
- طرح تحقیقاتی «سیرمطالعات شیعی در غرب انگلیسی زبان» 1950-1900م پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - در حال تدوین
- بازخوانی اندیشه‌های شیعی در رجزهای اصحاب امام حسین(ع) درعاشورا - در حال تدوین
- آسیب شناسی شیعه پژوهی غربیان - در حال تدوین
سخنرانی و ارائه مقالات:
- دبیر علمی نشست شیعه و تمدن اسلامی - جامعه الزهرا 1389
- دبیر علمی نشست نقد دائره المعارف سیره نبوی - سالن انجمن‌های علمی حوزه 1390
- امامت پژوهی در غرب انگلیسی زبان (بررسی کتاب نخستین اندیشه‌های شیعی، تعالیم امام محمد باقر(ع)/ ارزینا لالانی) - مجتمع عالی امام خمینی(ره) 1391/3/3
- ناقد در کرسی نرویجی با عنوان «نقش شیعیان در صحابه نگاری» - اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی 1391
- دبیر علمی کرسی نقد کتاب دانشنامه سیره نبوی - انجمن تاریخ پژوهان 1390/12/4
- دبیر علمی نشست علمی «شیعه هراسی درمصر» - انجمن تاریخ پژوهان - آذر 1393
- دبیری علمی نشست «عاشورا پژوهی در غرب» - اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی دفتر - آذر 1393
- دبیر علمی نشست «غدیر در آثار خاورشناسان» مهر 1394 - اداره همکاری‌های علمی و پژوهشی دفتر - مهر 1394
- دبیر علمی نشست «غدیر در آثار اهل سنت» مهر 1394 - انجمن تاریخ پژوهان - مهر 1394
- کارشناس مدعو برنامه سیره پیامبر و اهل بیت آن حضرت - شبکه محلی مسلمانا بوسنی 2/ 9/90
- کارشناس برنامه شهادت امام باقر علیه السلام؛ رادیو معارف (چشمه سارعلم) - کارشناسی برنامه زنده رادیو معارف 1390/8/13
- کارشناس برنامه ولادت امام باقر علیه اسلام؛ رادیو معارف (سردار عشق) - کارشناسی برنامه زنده رادیو معارف 1391/3/2
- کارشناس برنامه خورشید برنی - کارشناسی برنامه رادیو معارف 1391
- کارشناس برنامه زنده رادیویی ویژه شهادت امام باقر علیه السلام - کارشناسی برنامه رادیو قم 1397
- ارائه 3 جلسه سخنرانی در فضای مجازی درباره مدارا در سیره امام حسن علیه السلام - پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام - اردیبهشت 99
- نشست علمی محورهای مطالعات شیعی خاورشناسان - دانشگاه ادیان و مذاهب اسلامی - اردیبهشت 1400
وضعیت زبان خارجی:
- زبان انگلیسی: درک مطلب خوب؛ نوشتن متوسط؛ شنیداری متوسط؛ گفتگو متوسط.
- زبان عربی: درک مطلب خوب؛ نوشتن متوسط؛ شنیداری متوسط؛ گفتگو متوسط.
راهنمائی و مشاوره:
9 راهنمایی و مشاوره پایان نامه ارشد دفاع شده؛
5 راهنمایی پایان نامه در حال انجام 
1 مشاوره پایان نامه ارشد دفاع شده
5 تحقیق پایانی دوره کارشناسی و داوری بیش از 10 پایان نامه و تحقیق پایانی در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) و جامعه الزهرا(ع) و موسسه امام رضا(ع)
مسافرت های خارج از کشور:
-  مسافرت به کشور مالزی؛ پائیز 1389 همراه با برخی اساتید و پژوهشگران به منظور بازدید از مراکز علمی و دانشگاه‌های آن کشور، تبادل علمی و تجربیات آموزشی و پژوهشی
- مسافرت به کشور بوسنی و هرزگوین، دی ماه 1390، از طرف معاونت بین الملل حوزه علمیه به منظور بازدید از مراکز علمی و دانشگاهی آن کشور، تبادل علمی و تجربیات آموزشی و پژوهشی
فايلها
رزومه حجت الاسلام و المسلمين سيد قاسم رزاقي موسوي.pdf 294.9 KB
 
امتیاز دهی
 
 


پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط

پربازدید‌ترین مطالب

مطالب مرتبط
[Control]
تعداد بازديد اين صفحه: 7639

آدرس: قم - میدان شهدا - خیابان معلم   پژوهشکده تاریخ و سبره اهل بیت (علیه السلام)
تلفن: 371160 - 025  داخلی 1305
ایمیل: history@isca.ac.ir

ایتا
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (PortalGuest)

پ‍ژوهشكده تاريخ و سيره اهل بيت عليه‌السلام-پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي
مجری سایت : شرکت سیگما